Mindful Begeleiden voor Coaches, Trainers en Therapeuten

NB. Op dit moment kun je alleen nog deelnemen aan de bijscholing in Nederland:

De bijscholing wordt  in Utrecht aangeboden op 29, 30 november (2 daagse) + 18 januari en 22 februari (2017)
Voor meer info en inschrijven klik hier.

 

4 daagse bijscholing in Kwalitatieve Aandacht voor trainers, coaches en therapeuten     

water                       

Resultaat bijscholing

 • Inzicht en toepassing van Kwalitatieve Aandacht (awareness en mindfulness) in de begeleidingsrelatie
 • Met minder energie betere resultaten behalen
 • Opmerken en duiden van (eigen) reactiviteit in de begeleidingsrelatie
 • Gebruiken van reactiviteit als instrument in de begeleiding
 • De competentie Kwalitatieve Aandacht trainen met gebruik van STAR-model (incl. toepassing met klanten)
 • Regelmaat in trainen en onderhouden van Aandacht (incl. toepassing met klanten)

 

Begeleiden is een relatie

Coaching, therapie en trainen vinden plaats in relatie. Een relatie tussen twee of meerdere mensen bestaat uit een wisselwerking, waarvan in de begeleidingsrelatie twee specifieke aspecten een belangrijke rol spelen, namelijk inhoud en proces. De inhoud is het onderwerp van de interactie en is doorgaans op het eerste gezicht redelijk helder en eenduidig.

Daarnaast is er het proces van de interactie – de actie en reactie op elkaars gedrag. Dit aspect is al minder helder en eenduidig, meestal hebben we het gewoonweg niet in de gaten, zeker niet als de vorm subtiel is. Dit is deels afhankelijk van de school waarin men opgeleid is, maar ook voor procesgericht opgeleiden is Kwalitatieve Aandacht niet vanzelfsprekend. We worden wel met het resultaat geconfronteerd, maar hebben vaak geen helder zicht op waar het uit voortkomt, noch op ons eigen aandeel daarin.


Kwaliteit van Relatie

Een belangrijk aspect van de kwaliteit van onze werkrelatie is de mate van onze eigen reactiviteit. Reactiviteit is onze onmiddellijke (emotioneel gedreven) reactie op een aanleiding in het gedrag van de ander die een diepe gevoeligheid in onszelf raakt. Onze reflex is onszelf te beschermen. Dit oude gedrag is echter contraproductief geworden,  ze is in deze situatie geen adequaat antwoord.

In de begeleidingsrelatie is reactiviteit een van de belangrijkste obstakels voor een hogere kwaliteit van relatie: hoe minder reactiviteit hoe hoger de kwaliteit van onze werkrelatie. Reactiviteit maakt dat we onmiddellijk minder alert aanwezig zijn in de relatie, en reageren op het gedrag van de ander op een wijze die geen professioneel doel dient. Het kost energie, maakt ons onzeker en ons werk minder effectief.

De kwaliteit van onze werkrelatie kan daarom niet alleen gezien worden in het licht van onze opleiding, inhoudelijke kennis en toepassen van vaardigheden, omdat zij in belangrijke mate afhankelijk is van de Kwaliteit van onze Aandacht in het hier-en-nu.


Kwaliteit van Aandacht

Gerichte Aandacht is ons vermogen alert aanwezig te zijn in het actuele moment zonder afleiding door interne of externe aanleidingen. Ofwel we zijn in staat ongeacht wat zich in de relatie aandient om alert aanwezig te blijven, en niet reactief te worden op het gedrag van de ander. Dit is belangrijk, zeker omdat achter alle inhoudelijke problemen en vragen waarmee onze klanten komen juist hun eigen reactiviteit (proces) schuil gaat waar zij zich van willen verschonen. Ik noem Kwalitatieve Aandacht ook wel ‘de moeder aller competenties’ – zij is de noodzakelijke voorwaarde voor de ontwikkeling van alle vaardigheden.

Hoewel Aandacht de grond van ons bewustzijn is, ontwikkelt de Kwaliteit van Aandacht zich niet vanzelf. Om de kwaliteit te verhogen moeten we onze geest trainen. Deels doen we dat door directe oefening in awareness en mindfulness of alert aanwezig zijn, en deels door onze gewoonten van aandacht, denken en doen te (blijven) onderzoeken. Zowel tijdens als naast ons werk. Het zijn precies deze vaardigheden en toepassingen waar we ons in deze training voor professionele begeleiders mee uiteen zullen zetten.


Inrichting bijscholing

De bijscholing is bedoeld voor professionals die zich (verder) willen bekwamen in het gebruik van Kwalitatieve Aandacht (awareness en mindfulness) in hun werkrelaties. Het aantal deelnemers is beperkt zodat er ruime aandacht is voor ieders proces en professionele ontwikkeling. Tijdens en tot 3 maanden na de opleiding is er ondersteuning beschikbaar per email. Iedereen ontvangt na afloop van de opleiding een uitgebreide pdf met de theorie voor herhaling en studie.

Aanbevolen wordt om voor de duur van de opleiding en daarna intervisiegroepen te vormen voor integratie en feedback over het geleerde. Op verzoek kan de opleider na afloop van de opleiding aansluiten voor supervisie.


Thema’s bijscholing

 • Inhoud en Proces in de begeleiding
 • Theorie en praktijk van de vier gebieden van Mindfulness
 • Meditatie als beoefening van Awareness en Mindfulness
 • Gebruik van Kwalitatieve Aandacht in de begeleidingsrelatie
 • Vicieuze cirkel van reactiviteit in interactie
 • Functie van gedrag en reactiviteit


Werkvormen

Theoriebespreking, Experimenten, Casuïstiek, Werkopdrachten, Zelfreflectie, Reflectieverslagen, Super-/intervisie


Opleider

ramo de boer

Ramo de Boer (1957), werkt sinds 1985 als trainer, opleider, coach, gestalttherapeut en supervisor. Met meer dan 30 jaar werkervaring in het veld van coaching, training en  psychotherapie is zijn werk een doorleefde synthese van Westerse psychologie en filosofie, Boeddhistische inzichten en compassie. Hij studeerde en beoefende meditatie en mindfulness vanaf 1980 onder diverse leraren. Ramo is de auteur van ‘De Kracht van Aandacht – Kleine Gids voor het Trainen van Je Geest ‘ (2013). Momenteel schrijft hij aan zijn nieuwe boek 'Verlicht Je Leven! - Je levensloop als Spiritueel Pad' (werktitel)


Voorwaarden deelname

Deelnemers dienen voldoende werkervaring te hebben als Trainer, Coach en/of Therapeut. Een korte telefonische intake maakt deel uit van de inschrijvingsprocedure om te zorgen dat vraag en aanbod voldoende op elkaar aansluiten. Als je de hele bijscholing volgt dan ontvang je na afloop een certicaat van deelname met de uren. Je kunt deze gebruiken voor je bijscholingsverplichting van je beroepsvereniging. 

NB. Je onvangt bij definitieve inschrijving een pdf over 'Kwalitatieve Aandacht, Mindfulness, Meditatie en oefeningen.' We gaan ervan uit dat je deze bij aanvang gelezen hebt en een aantal oefeningen gedaan hebt. Specifieke instructies krijg je bij toezending van de pdf.


Praktische gegevens

Organisatie

Lieve van Weddingen

tel      +32 472 41 30 42
mail    lieve.van.weddingen@fern-trainingandcoaching.be

Data

24, 25 oktober, 12 november en 20 december 2016

Kosten

€ 795  incl. btw, koffie, thee en lunches

Deelnemers

12 - 16

Plaats

Zaal van Trier, Van Trierstraat 40, 2018 Antwerpen
Zie voor info en bereikbaarheid http://zaalvantrier.jimdo.com/

Meld je aan

met dit formulier. Je ontvangt van Lieve een uitnodiging voor de korte telefonische intake, bij akkoord reserveer je je plek door betaling na ontvangst van de factuur. Inschrijving gaat op volgorde van ontvangst betaling. Vol is vol!

Informatie

Praktische info     - bel of mail Lieve  (zie organisatie)
Inhoudelijke info  - bel of mail Ramo +31306704409 
                                                          info@mindconsult.nu